Energia renovable

L’energia renovabale és el conjunt de fonts d’energia que periòdicament es troben a disposició dels humans i que aquests són capaços de transformar en energia útil. Teòricament són inesgotables, ja que majoritàriament provenen de l’energia del sol. Considerem que es regeneren, o es renoven, naturalment de manera més ràpida a la velocitat que les consumim. Alguns exemples en són l’escalfor solar, el vent, les marees i l’escalfor dins de la terra.

Principals energies renovables

En principi, les fonts permanents són les que tenen origen solar, de fet, se sap que el Sol romandrà per més temps que la Terra. Tot i així, el concepte de renovabilitat depèn de l’escala de temps que s’utilitzi i del ritme d’ús dels recursos.

Energia hidràulica

Descubre las ventajas y desventajas de la energía hidráulica | Ingredientes  que Suman

Central hidroelèctricaArticle principal: Energia hidràulica

L’energia potencial acumulada als salts d’aigua pot ser transformada en energia elèctrica. Les centrals hidroelèctriques aprofiten l’energia potencial de l’aigua dels rius per posar en funcionament unes turbines que mouen un generador elèctric. Aquesta energia es considera renovable perquè no consumeix l’aigua sinó que només n’aprofita el seu moviment. És indispensable vetllar per què la temperatura i la composició de l’aigua sigui igual abans que després del salt, i així i tot, el fet d’acumular aigua modifica l’ecosistema del riu.

A Catalunya, per la seva geografia, són molt abundants les centrals minihidràuliques, en salts de rius més petits i que produeixen, individualment, menys energia que una hidràulica però que, pel fet de poder posar-hi més, en conjunt poden generar una gran quantitat d’energia.

Energia eòlica

Energía eólica - Wikipedia, la enciclopedia libre

Generadors eòlics d’energiaArticle principal: Energia eòlica

Prop del 2% d’energia que arriba del Sol a la Terra es transforma en energia cinètica de l’aire en moviment, és a dir vent, a l’atmosfera. Un 35% d’aquesta energia, dissipada, es troba a la capa atmosfèrica situada a un quilòmetre del terra.[6] L’energia eòlica és l’energia obtinguda mitjançant la utilització d’aquesta energia mecànica, generada pels corrents d’aire que es desplaça a causa de les diferències locals de pressió.

El vent s’ha fet servir des d’antic per moure les aspes dels molins, i actualment s’utilitza a més per a moure aerogeneradors, que no són més que molins que mouen una turbina d’eix horitzontal, connectada a un generador que produeix energia elèctrica. Els aerogeneradors poden agrupar-se en parcs eòlics. N’hi ha a terra ferma i també sobre plataformes fondejades en la mar. També hi ha altres tipus d’aeroturbines, que poden ser d’eix vertical, amb dues pales, multipales, amb rotor a sotavent i de diferents mides; d’ús individual a grans instal·lacions que generen electricitat a gran escala.

Energia solar

Energía solar: todo lo que tienes que saber | factorenergia

Article principal: Energia solar

El Sol té una potència de l’ordre de 4·1026 Watts. La seva energia arriba a la Terra de manera molt difosa, sent una font de vida i origen de la majoria de les altres formes d’energia a la Terra. La radiació solar té un valor de potència que varia amb l’altitud, el clima, la latitud i segons les condicions atmosfèriques i el moment del dia i de les estacions. Es pot recollir directa, difosa (pels núvols, per l’aire) o reflectida pel sòl.

Hom la recull amb panells solars o amb col·lectors solars per a transformar-la en energia tèrmica (energia solar tèrmica) o en energia elèctrica (energia solar termoelèctrica i energia solar fotovoltaica, l’obtinguda amb panells fotovoltaics). En les centrals tèrmiques solars s’utilitza l’energia tèrmica dels col·lectors solars per generar electricitat. També es fa servir en sistemes passius, sobretot a l’arquitectura (vegeu Arquitectura bioclimàtica). Existeixen forns solars d’alta temperatura i des de fa anys molts aparells electrònics (calculadores, etc.) i joguines poden funcionar amb energia solar. Com a curiositat, s’han creat cuines solars i altres aprofitaments originals.

Energia geotèrmica o obtinguda de la terra

ENERGIA GEOTÈRMICA | Hidraulica

Planta d’energia geotèrmicaArticle principal: Energia geotèrmica

La calor de l’interior de la Terra (5.000 °C) es deu a diversos factors, entre els quals destaquen el gradient geotèrmic i la calor radiogènica. L’energia geotèrmica és aquella energia que pot ser obtinguda per l’home mitjançant l’aprofitament de la calor de l’interior de la Terra. A gran escala es pot usar per a obtenir aigua calenta sanitària (calefacció, rentar roba, etc.), energia tèrmica industrial o bé per a produir electricitat, a partir del vapor calent que es fa passar per una turbina. A petita escala té usos molt diversos, segons la diferència de temperatures aconseguida. La potència elèctrica mundial a partir d’energia geotèrmica és de l’ordre dels 4.700 MW elèctrics i per a usos tèrmics d’uns 7.000MW tèrmics.

En algunes zones del planeta, a prop de la superfície, les aigües subterrànies poden assolir temperatures d’ebullició, i, per tant, servir per escalfar.

Energies mareomotrius

Energia mareomotriu - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure

Central elèctrica mareomotriu.Article principal: Energia mareomotriu

Els mars i oceans tenen un gran potencial energètic amb el qual els humans esperen poder obtenir electricitat i energia útil. Hom ha plantejat, en fase conceptual i alguns prototipus, fonamentalment les següents tecnologies: L’energia mareomotriu, originada per les forces gravitatòries entre la Lluna, la Terra i el Sol, i que pot aprofitar-se en llocs estratègics, com ara golfs, badies o estuaris utilitzant turbines hidràuliques que s’interposen en el moviment natural de les aigües, junt amb mecanismes de canalització i dipòsit, per obtenir moviment en un eix. L’energia de les ones, produïda pel moviment de les onades. L’energia deguda al gradient tèrmic oceànic és la que aprofita la petita diferència de temperatures entre la superfície del mar i aigües més profundes. L’energia dels corrents marins es podria aprofitar a partir de parcs eòlics submarins, que aprofitarien els corrents horitzontals del medi marí de la mateixa manera que es fa amb el vent en terra ferma. També s’ha proposat aprofitar la diferència de salinitat entre rius i el mar per a aconseguir potència osmòtica o energia blava.