Què es la contaminació?

Diferència de l’aire polut i l’aire net

La contaminació o pol·lució és l’alteració de les propietats d’un medi per incorporació –generalment deguda a l’acció directa o indirecta dels humans– de pertorbacions, materials, ones o radiacions que introdueixen modificacions de l’estructura i la funció dels ecosistemes afectats.

Font: wikipèdia